Våre planer

Årsplan

Årsplanen for 2022-2024:

Årsplan 2022-2023

Se tidligere årsplaner her

Årsplanene er utarbeidet i tråd med Bærum kommune sin mal for årsplan.

 

Periodeplaner og månedsplaner

Periodeplaner og månedsplaner legges ut via MyKid. I periodeplanene vil det stå et referat fra perioden som har gått, og mål, teori og innhold for neste periodes tema. Månedsplanene er kalenderlignende og beskriver hva barnehagen skal gjøre fra «dag til dag».

 

Kontinuitetsplan

Kontinuitetsplan pdf

Overordnet progresjonsplan 2016-2021

Progresjonsplan_blaveiskroken_2016_2021_1
gjettumgård

(Bilde fra Gjettum gård som ligger rett ved siden av barnehagen)