Førskolegruppen

Overgang fra barnehage til skole

Bærum kommune har fastsatte rutiner for overgang barnehage-skole. Vi i Blåveiskroken følger disse.

Rutiner for helhetlig opplæringsløp i Bærum februar 2021

Elg gruppen:

I barnehagen er læringsbegrepet helhetlig. Omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal sees i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling. Vi fokuserer på relasjonsbygging, medvirkning og prosesser, fremfor prestasjon og resultater.

De eldste barna kalles elger hos oss.  I Elg- gruppen vil fokuset vil være på sosial kompetanse, det psykososiale miljøet, lek, motorikk, språk, fagområder, undring og utforskertrang, selvstendighet og lek med bokstaver og tall. Planleggingen av gruppeinnholdet vil baseres på barns trivsel og allsidige utvikling. Vi kommer til å ha noen fastsatte planer, men vi vil også la barnas interesser og innspill føre oss inn i ulike prosjekter. Dette er i tråd med Rammeplanens føringer om at barns medvirkning, undring og nysgjerrighet skal vektlegges i hverdagen.

I Elg-gruppen ønsker vi at barna skal:

– få styrket den emosjonelle og sosiale kompetansen
– øve på å ta imot og forstå beskjeder og instruksjoner
– leke med tall og bokstaver
– ha trafikkopplæring
– øve på å ta ordet i en gruppe og lytte til andre
– bruke ulike tegne og skriveredskaper
– delta i spill
– lytte til høytlesning
– selvstendighetstrening som f.eks. rydde etter seg, spise, kle på seg og gå på toalettet
– få høre og lære seg noen rim og regler
– lære seg noen enkle regelleker

I Elg-gruppen er det rom for individuelle forskjeller. Alle kan vi forskjellige ting og vi «jobber» i ulikt tempo. Barnehagen ønsker å legge til rette for at alle som skal begynne på skolen neste år har fått gode muligheter til å øve på disse områdene og dermed skape et best mulig utgangspunkt for videre trygghet, trivsel, mestring og læring på skolen.

Våre overgangsrutiner:

  • barnehagen har gode samarbeidsrutiner med skolene i distriktet. Vi overfører barn til Levre, Løkkeberg og Evje skole. Faglig samarbeidsmøte mellom skole og barnehage avvikles på skolene i februar-mars. Der tar vi opp gjensidig informasjon, forventinger og rutiner. Barna våre inviteres på skolebesøk for sommeren. Fadderbarn kommer på besøk fra Levre skole.
  • vi har/er i gang med å etablere et samarbeid med barnehagene i nærmiljøet, slik at våre barn kan treffe andre barn i samme skolekrets og skape nye bekjentskaper og knytte vennskapsbånd.
  • på høsten avholdes et eget foreldremøte for de som har barn som begynner på skolen
  • på våren holdes det foreldresamtaler der det fylles ut overgangsskjemaer som sendes til skolen i samarbeid og etter godkjenning fra foreldrene.
  • barna som slutter får invitasjon til å komme på besøk til barnehagen høsten etter skolestart.

Her deler vi noen tips med dere foreldre, så dere kan forberede barna best mulig til  skolestart:

  • Skole er positivt og gøy. Man trenger ikke å være «stor» og «flink» for å begynne på skolen. Barna skal få slippe å høre om alt de må lære og kunne FØR skolestart. 
  • Les for barna! Dersom barna er glad i fortellinger og bøker og er vant til å bli lest for, blir leseopplæringen mye enklere på skolen. 
  • Spill med barna. Brettspill, terningspill eller kort. Barna kan lære å vente på tur, telle, flytte en til en, tenke strategisk og lære å takle å tape og vinne. 
  • Selvstendighet. La barna øve på å åpne sekken, matboksen og melkekartongen. Lær barna teknikkene istedenfor å gjøre det for dem. Praktiske ting som påkledning, glidelåser, sko etc. er lurt å kunne før man begynner på skolen. Barna bør også være selvstendige på toalettet. Husk å øve på dette hjemme til våren.