Send søknad

Søke barnehageplass

Ønsker du å søke plass hos oss?

ute2

Du må søke via Bærum kommunes søknadsportal innen 1. mars. Opptaket starter umiddelbart etter dette (se nedenfor). Du finner mer informasjon om søknadsprosessen og evt bytte av barnehage her.

Søknadsfrist er 1.mars!

Har du søkt etter fristen? Ta kontakt med oss nedenfor for å få mer informasjon om 2. opptaket. Dersom vi får ledige plasser under barnehageåret kan vi også ta imot barn utenom det ordinære hovedopptaket.

Se våre opptakskriterier og regler her

Søknad sendes elektronisk via kommunens felles søknadsportal
Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars.