Resultater foreldreundersøkelser

På foreldreundersøkelse for 2021 gikk fikk vi et snitt på 4,4 på total tilfredshet, dette er noe ned fra foregående år. Vi har i den forbindelse sendt ut en ekstra undersøkelse for områdene informasjon, hente- og bringe situasjonen og foreldrenes medvirkning. Vi har ut ifra denne undersøkelsen gjort noen justeringer for å bedre oss på disse områdene.

På foreldreundersøkelsen for 2020 fikk vi i snitt 4,8 på total tilfredshet. Vi er veldig fornøyd med dette. Over halvparten av familiene er nye i barnehagen og vi står i en pandemi som gjør hverdagen annerledes for oss.

Når det gjelder håndteringen av korona situasjonen så evaluerte vi også denne i juni. Her fikk nesten vi utelukkende positive tilbakemeldinger, med en total tilfredshet på 5,9. Dette er vi også svært fornøyde med.

Resultatene for 2019 er ennå bedre enn i 2018. Vi hever oss på ute og innemiljø, barns  medvirkning, henting og levering og på tilvenning og skolestart. Det er fint å se at den gode og viktige arbeidsinnsatsen personalet legger igjen i barnehagen er synlig for foreldrene.

I 2018 gjorde Blåveiskroken sin beste foreldreundersøkelse noensinne, med total tilfredshet på 4,9. Nasjonalt snitt er på 4,5 og kommunalt snitt i Bærum blant 71 besvarte barnehager var på 4,6. Det var kun 4 barnehager i kommunen som fikk toppscore 5,0 på total tilfredshet, noe som gjorde at Blåveiskroken kom på en delt 5 plass. Vår totale tilfredshet på 4,9 gjorde også at vi havnet på listen over de 248 barnehagene som foreldrene er aller mest fornøyde med i Norge.

Les mer på barnehage.no her

Les mer om Blåveiskroken på barnehagefakta