Styret

Styret er barnehagens øverste ledende organ, og ansvarlig for forvaltningen av stiftelsens vedteker. Styreleder er daglig leders overordnet. Styret velges på årsmøte, som normalt holdes hvert år i april. Alle foreldrene med barn i barnehagen har en stemme pr barn. Det avholdes normalt et styremøte hver måned. Styrereferater og protokoller kan fås ved å kontakte Styreleder. Agenda for styremøtene blir sendt ut ca en måned i forkant, og saker som ønskes styrebehandlet må meldes inn senest en uke i forkant av kommende møte.

Alle foreldrene er med i foreldrerådet, og foreldrerådets leder i tillegg til en foreldrerepresentant, samt en representant fra styret og to ansatte i barnehagen danner samarbeidsutvalget (SU) som skal ivareta det daglig samarbeidet i hverdagen mellom barnehagen og foreldrene. Foreldrerådet (foreldremøter) og SU har møte ca 4 ganger pr år.

Årsberetning2021USIGNERT – Pdf.docx
Årsberetning2020revidert
Årsberetning 2019 Blåveiskroken
190404 Årsberetning Blåveiskroken bhg 2018

 

Styret 2022-2023:

Ingunn Hove | Styreleder |hove.ingunn@gmail.com  / 932 82 403

Anders Solberg | Nestleder | SU representant | anders.solberg@gmail.no/ 996 36 712

Christopher Sebulonsen| Driftsansvarlig | csebulonsen@gmail.com/ 980 67 222

Haagen Kierulf | Økonomiansvarlig | haagen.kierulf@gmail.com/ 913 26 674

Ida A Hovde | Sekretær | idaahovde@gmail.com/ 916 98 029

Linn Ryan-Carlsen | Observatør | styrer@blaveiskroken.no 

  476 16 971

Foreldrerådsleder 2021-2023:

Caroline S. | caroline.salisand@gmail.com

 

SU 2023-2024

Christian Henriksen (Ansatt)
Anette C Fosmo (Ansatt)
Caroline S. Sandvik (Foreldrerådsleder)
Ingvil Brevik (Foreldrerepresentant)
Anders Solberg (Nestleder styret)