Styret

Styret er barnehagens øverste ledende organ, og ansvarlig for forvaltningen av stiftelsens vedteker. Styreleder er daglig leders overordnet. Styret velges på årsmøte, som normalt holdes hvert år i april. Alle foreldrene med barn i barnehagen har en stemme pr barn. Det avholdes normalt et styremøte hver måned. Styrereferater og protokoller kan fås ved å kontakte Styreleder. Agenda for styremøtene blir sendt ut ca en måned i forkant, og saker som ønskes styrebehandlet må meldes inn senest en uke i forkant av kommende møte.

Alle foreldrene er med i foreldrerådet, og foreldrerådets leder i tillegg til en foreldrerepresentant, samt en representant fra styret og to ansatte i barnehagen danner samarbeidsutvalget (SU) som skal ivareta det daglig samarbeidet i hverdagen mellom barnehagen og foreldrene. Foreldrerådet (foreldremøter) og SU har møte ca 4 ganger pr år.

Årsberetning2020revidert
Årsberetning 2019 Blåveiskroken
190404 Årsberetning Blåveiskroken bhg 2018

 

Styret 2020-2021

Nina M. Skog | Styreleder |nina_skog@hotmail.com   /  980 73 285

Thomas Storsletten | Nestleder | SU representant | thomsto@online.no/ 414 44 140

Torbjørn Smidt | Driftsansvarlig | torbjorn.smidt@gmail.com/ 476 32 346

Carl Henrik H. Lunde | Økonomiansvarlig | chlunde@gmail.com / 932 57 317

Ingvil M. Brevik | Sekretær | ingvil_brevik@hotmail.com/ 995 09 995

Guro E. Qvist | Observatør | styrer@blaveiskroken.no  / 988 47 360

 

Foreldrerådsleder 2020-2022:

Ingvild Tveit | ingvildtveit@gmail.com

 

SU 2020-2021

Christian Henriksen (Ansatt)
Janina van Koten (Ansatt)
Ingvild Tveit (Foreldrerådsleder)
Stine White (Foreldrerepresentant)
Thomas Storsletten (Nestleder styret)