Vaktmesterordning – foreldreinvolvering

Alle foreldrene i barnehagen får hver sin uke på høsten og på våren som «vaktmestere». Dette innebærer at foreldrene er ansvarlig for plenklipping, snømåking, strøing og diverse andre småjobber etter behov.

Arbeidsliste er publisert på Barnehagens intranett, der foreldrene selv merker jobber som er utført eller under arbeid. Det er primært driftsansvarlig og daglig leder som legger nødvendige jobber ut her. Egen liste for når foreldrene har sin uke finnes på intranettet, samt at alle får en automatisk påminnelse på e-post før vaktmesteruken begynner.

Det er ment at hver familie bruker ca 2-3 timer under vaktmesteruken sin, altså totalt ca 6 timer pr år. I tillegg arrangerer barnehagen to felles dugnader i året, der de litt større tingene tas (maling, snekring etc). Det er forventet at alle stiller opp på disse. Større oppussingsarbeid ved behov settes selvsagt bort innenfor barnehagens vedlikeholdsbudsjett.

Foreldregruppen arrangerer også en foreldrefest, sommerfest og Blåveiskrok-lekene en gang hvert år.