Personvern / Informasjonskapsler

På Blåveiskroken sine nettsider blir det benyttet cookies/informasjonskapsler. En informasjonskapsel – såkalt cookie – er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukerens datamaskin når nettsiden åpnes. Informasjonskapselene brukes til å lagre innloggingsdetaljer og registrere hvor brukeren beveger seg på sidene. Det gjør at vi bedre kan tilpasse sidene for hver enkelt bruker. Besøkende må godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet, og godkjenningen gjøres gjennom innstillingene i nettleseren.

Blåveiskroken bruker Google Analytics for å analysere bruken av Blåveiskrokens nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv. Dette bruker vi for å gjøre nettsiden enda bedre og mer brukervennlig. Vi bruker også Search Console for å overvåke nettsidens funksjonalitet og synlighet på internett.

Opplysningene vi samler inn kan ikke bli brukt til å identifisere eller spore enkeltpersoner. Disse dataene blir lagret av Google og blir trygt behandlet gjennom vår avtale med de. Vi formidler ikke eller deler disse opplysningene eller annen informasjon til noen 3. part.

Hvis du ikke ønsker å benytte deg av informasjonskapsler, kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned, eller du får et valg om å laste ned hver enkelt. Du kan også manuelt slette disse via nettleseren i etterkant. For informasjon om hvordan du gjør dette, må du se dokumentasjonen for den aktuelle nettleseren. Post- og Teletilsynet er ansvarlig for å håndheve «cookieparagrafen». Her kan du lese mer om den lovpålagte paragrafen fra Nkom.


Blaveiskroken.no har kryptert trafikk med eget sertifikat (SSL/https), for sikker og trygg informasjonsdeling mellom deg, nettsiden og rette mottaker. Blaveiskroken.no blir hostet av det norske selskapet wp-hosting med vår egen databehandleravtale som imøtekommer de nye GDPR reglene.

Som forelder i Blåveiskroken Barnehage får du, når samtykke er gitt ved oppstart, opprettet din egen profil (tilknyttet ditt navn, e-post, mobiltelefon, ditt barns navn, alder og avdelingstilhørighet) med innlogging og tilgang til MyKid og diverse andre elektroniske interne tjenester (utsendelse av nyhetsbrev, påminnelser, registreringslister etc). Profilopplysningene, henvendelser og diverse registreringer på blaveiskroken.no vil bli trygt lagret og behandlet konfidensielt av kun personer med særskilte arbeidsavtaler tilknyttet Blåveiskroken, og vil bli slettet når barnet slutter. Personnr eller andre private sensitive opplysninger om deg eller ditt barn blir ikke registrert eller lagret på nettsidens plattform.


Blåveiskroken barnehages personvernerklæring:

Barnehagen håndterer personopplysninger om barn og foresatte som er nødvendige for å kunne gi et forsvarlig barnehagetilbud. Barnehagen håndterer også personopplysninger på bakgrunn av ansettelseskontrakt av de ansatte.

Formålet med behandling av personopplysningene er for å gi barnet forsvarlig omsorg og for ansatte er det å forvalte barnehagens arbeidsgiveransvar. For det tilfelle foresatte ønsker informasjon om personopplysningene som håndteres i barnehagen, skal daglig leder kontaktes (se under).

Avtalen om barnehageplass gir rettslig grunnlag for å håndtere personopplysninger som er nødvendige for å gi et forsvarlig barnehagetilbud. Håndtering av opplysninger utover dette skal baseres på samtykke fra foresatte. For de ansatte er det ansettelseskontrakten som gir rettslig grunnlag for å håndtere personopplysninger for å kunne utøve barnehagens arbeidsgiveransvar. Utover dette baseres håndteringen av eventuelle personopplysninger på samtykke.

Personopplysningene håndteres i henhold til krav i relevante lover, forskrifter og interne rutiner, slik at bare personer med innsynsrett og ansatte med tjenstlig behov, får kjennskap til opplysningene. Opplysningene arkiveres i barnehagen slik at opplysningene skal være beskyttet fra uvedkommende, men samtidig tilgjengelig for ansatte ved behov. Barnehagen har en oversikt over hva slags personopplysninger som behandles i barnehagen. Oversikten holdes oppdatert. Videre har barnehagen rutiner for behandling av personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle kravene i personopplysningsloven.
Opplysningene oppbevares så lenge barnet har plass i barnehagen eller den ansatte er ansatt ved barnehagen. Når barnet eller den ansatte slutter i barnehagen, vil opplysningene enten overføres til foresatte eller ansatte, eller bli makulert av barnehagen.

Foresatte og ansatte har rett til å anmode daglig leder om innsyn i personopplysningene samt rett til korrigering eller sletting av opplysningene. Foresatte har videre rett til å protestere mot behandling av personopplysninger, men dette må vurderes i henhold til barnehagens behov i forhold til å kunne gi et forsvarlig tilbud. Ansatte kan også protestere mot håndteringen av sine personopplysninger.

For det tilfelle behandlingen av personopplysninger baseres på samtykke, har foresatte og ansatte anledning til når som helst å trekke samtykke tilbake.
For det tilfelle foresatte ikke aksepterer å gi nødvendige personopplysninger som barnehagen anser nødvendig, kan konsekvensen bli at barnehageplassen opphører.
Foresatte og ansatte har adgang til å klage på barnehagens håndtering av personopplysninger til Datatilsynet.

Barnehagen skal rapportere om avvik ved brudd på kravene til behandling av personopplysninger. (Vi har egen rutine om avvikshåndtering.)
Personopplysningsloven pålegger behandlingsansvarlig (styret, representert ved daglig leder) å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Dette gjelder uavhengig av hva slags personopplysninger som behandles og uavhengig av hvilke hjelpemidler som benyttes. Gjennom planlagte og systematiske tiltak skal det sørges for tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Barnehagen skal foreta risikovurderinger av personopplysningene.

Mer informasjon om personvern finnes på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon:
Blåveiskroken Barnehage
Hvitveisstien 15
1346 Gjettum

Telefon: 67544295
E-post: styrer@blaveiskroken.no

Barnehagen har utarbeidet følgende rutiner knyttet til personvern:

* Personopplysninger og informasjonssikkerhet
* Samtykkeerklæringer
* Innsyn
* Retting og sletting
* Avvikshåndtering – håndtering ved avvik ved behandling av personopplysninger
* Tillatelser og reservasjoner ved bildebruk av barn