StrategiSatsningsområder

I perioden 2018-2022 jobber vi spesielt med å styrke vårt relasjonsarbeid i barnehagen.

Vårt arbeidsmål i denne strategiperioden er:

Hvordan kvalitetssikre at barnehagens arbeid med relasjoner mellom barn-voksen har god nok kvalitet?

 

Strategiens metoder:

  • Forankre viktigheten av relasjonsarbeid i personalgruppen
  • Utarbeide årshjul for relasjonsarbeid
  • Lage våre egne relasjonsverdier ved å bli enige om hva som skal prege vårt relasjonsarbeid mellom barn-voksen under måltidet, ved påkledning og i lek.
  • Observere relasjoner mellom barn-barn og barn-voksen ved bruk av Class (observasjonsmetode i Tett på)
  • Veilede personalet etter observasjoner av relasjoner mellom barn-voksen, kvartalsvis
  • Gjennomføre barneintervjuer
  • Evaluere barnas psykososiale miljø
  • Personalet vurderer sitt egen relasjonsarbeid, kvartalsvis

Våre relasjonsverdier er:

Lek: Glede, trygghet, mestring, tilstedeværelse, deltakelse og engasjement

Påkledning: Støtte, tålmodighet, mestringsfølelse, veiledning og oppmuntring

Måltid: Gode samtaler, matglede, tålmodighet, lytte og «nok tid».

Se de siste årsberetningene her

 

Last ned Bærum kommunes barnehagemelding 2015-2025 her (vedtatt 29. april 2015)

Styret og foreldrerådet